Agatha Christie - logo

Agatha Christie - ¦mierę na Nilu
Ok³adka do pierwszego wydania "¦mierci na Nilu"